Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

people feel it


people .. wait
i need a chance
or to be changed

people..listen
i need a motive
or to be moved

people..grab me
i need with
or to be without

people..look me
i need a point
or to be pointed out

people..wait
i need..
or i don't

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου