Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Όταν οι εικόνες γερνούν πιο γρήγορα.

Σε λίγο καιρό θα έχει το ξεθωριασμένο χρώμα
                                      μίας ανάμνησης που δεν είσαι σίγουρος ότι υπήρξε ποτέ.

 Η ζωή
         φεύγει από τα χέρια μας.
                                       Πληθυντικός.

          Με τη συναίνεση μας.

 Και ο μεγαλύτερος φόβος μας παραμένει ο εαυτός μας. 
 Κάθε φορά στους απαράλλαχτους τόνους του Ενικού.

- Ο εαυτός μου.

- Ο εαυτός σου.

.