Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Όταν οι εικόνες γερνούν πιο γρήγορα.

Σε λίγο καιρό θα έχει το ξεθωριασμένο χρώμα
                                      μίας ανάμνησης που δεν είσαι σίγουρος ότι υπήρξε ποτέ.

 Η ζωή
         φεύγει από τα χέρια μας.
                                       Πληθυντικός.

          Με τη συναίνεση μας.

 Και ο μεγαλύτερος φόβος μας παραμένει ο εαυτός μας. 
 Κάθε φορά στους απαράλλαχτους τόνους του Ενικού.

- Ο εαυτός μου.

- Ο εαυτός σου.

.